دسته‌ها
فروش سگ

فروش سگ ارومیه | 09900083006

فروش سگ ارومیه

ادامه مقاله :

یک سگ می‌تواند با سگ‌های دیگر با استفاده از زبان بدن، حالات صورت و صداها ارتباط برقرار کند.

به عنوان مثال، یک سگ آرام – با دمش که پشت سر او تکان می‌خورد، کتش پنچر شد.فروش سگ آپارتمانی ارومیه

فروش سگ ارومیه

و گوش‌هایش آویزان شده و یا به جلو تیز شده باشد – در حالت روحی خوبی است. همچنین سگ می‌تواند از صداها استفاده کند

تا با دیگران ارتباط برقرار کند: او می‌تواند غرغر کند، زوزه بکشد، زوزه بکشد، زوزه بکشد، یا زوزه بکشد. به اون نگاه کن

عکس‌های زیر را بخوانید، سپس متن را بخوانید تا ببینید چگونه سگ احساس می‌کند.فروش سگ خانگی ارومیه

فروش سگ ارومیه

سگ روی پشتش خوابیده‌است.

این رفتار اغلب در توله‌سگ یا سگ‌های با اعتماد کم دیده می‌شود.

وقتی که با افراد جدید یا سگ‌های دیگر آشنا می‌شوید. این یک نشانه مطیع است

ژست دادن – نشان دادن اینکه آن‌ها تهدیدی محسوب نمی‌شوند. سگ نگاه می‌کند

و ممکن است پلک بزند. گوش‌های او صاف خواهد بود و ممکن است

هوا را لیس می‌زند و یا سعی می‌کند صورت فرد / سگ را لیس بزند.فروش سگ نگهبان ارومیه

مرکز مجاز خرید وفروش سگ ارومیه

سگ از جا می‌پرد.

اگر سگ به وضوح خوشحال و آسوده باشد، پس این می‌تواند

نشانه‌ای از شیطنت و شیطنت است. او ممکن است به یک برود

با کف دست و پاهای جلویش روی زمین افتاده بود.

کلینک فروش سگ ارومیه

زمین. ممکن بود دمش را تکان بدهد و با شور و هیجان پایین برود،

یا حتی یک اسباب‌بازی هم باخود می‌آورد و یا آن را رها می‌کند

هیچ شکی نیست که او چه می‌خواهد!

سگ دمش را میان دو پا گذاشته و گوش‌هایش را گرفته.

می‌ترسد. مراقب باشید، این سگ ممکن است گاز بگیرد تا از خود دفاع کند

چون می‌ترسد.